Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Beleidsevaluatie

Goed evaluatieonderzoek is complex, vereist expertise en maatwerk en kent twee hoofddoelen: verantwoorden én leren. 

De effecten van beleid, lopend of nieuw, zijn vaak niet bekend. Dat terwijl ineffectief beleid veel geld kost. Erachter komen of beleid echt werkt, kan daarom geld besparen. Beleidsexperimenten worden in Nederland echter nog weinig uitgevoerd en ook evaluaties beperken zich vaak tot het tellen van het aantal deelnemers of gebruikers.

Een eerste stap kan gezet worden door deze deelnemers en gebruikers te vragen naar de effecten die zij hebben ondervonden en daarbij aangeven hoe en in welke mate dit verschilt met een alternatieve situatie. 

Daarnaast kan beleid zelf ook beter vormgegeven worden door meer gebruik te maken van het aselect toekennen van subsidies. Daardoor ontstaat een natuurlijke controlegroep waarmee je het beleid kunt analyseren.  Een andere mogelijkheid is het bewust inbouwen van discontinuïteiten in subsidieregelingen. Door de aanvragen die net niet (door tijd) in aanmerking kwamen te gebruiken ontstaat wederom een controlegroep.

Buurtsportcoach als impuls lokaal sportbeleid

Het sportbeleid is een professie in ontwikkeling. Dit leer- en ontwikkelproces vergt een goede organisatorische en beleidsmatige inbedding, snelle terugkoppelingsmogelijkheden, monitoring en evaluatie, en uitwisseling van kennis.

Bekijk bijvoorbeeld de evaluatie van de buurtsportcoach regeling

Betaalbaarheid van sport

Er zijn nogal wat zorgen dat de betaalbaarheid van sport in het gevaar komt door stijgende prijzen, concurrentie en toenemende kosten voor verenigingen. Wij doen samen met het Mulier Instituut onderzoek naar de betaalbaarheid.

Bekijk bijvoorbeeld onze monitor sportcontributies

Het Sports & Economics Research Centre van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gespecialiseerd in onderzoek naar de waarde van sport en bewegen voor de samenleving. Wij zijn altijd geinteresseerd in nieuwe projecten die helpen om hier meer inzicht in te verkrijgen. 

%d bloggers liken dit: