Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Ruim 1 miljard euro verlies door minder bewegen tijdens coronacrisis

Doordat een groot deel van de Nederlanders door de coronamaatregelen minder is gaan bewegen, is de coronacrisis een gezondheidscrisis met ongekende economische implicaties. Dat stelt sporteconoom Jelle Schoemaker van Hogeschool Arnhem-Nijmegen in een impactstudie naar de veranderingen in beweeg- en sportgedrag tijdens de coronacrisis. Hij berekende dat in de eerste zes weken van de maatregelen ruim 1,41 miljard euro verloren is gegaan aan het achteruit gaan van de kwaliteit van leven en het toenemen van de zorgkosten. Schoemaker heeft daarnaast gekeken naar de impact en risico’s van het versoepelen van de maatregelen.

Uit metingen van het RIVM van deze maand komt naar voren dat 53 procent van de Nederlanders zegt minder te bewegen. Daar staat tegenover dat 13 procent van de bevolking juist meer is gaan bewegen. Die berichten dat mensen meer en minder zijn gaan sporten of bewegen door de strikte coronamaatregelen prikkelde econoom Jelle Schoemaker. Om beter inzicht te krijgen in de omvang van deze verschuivingen, berekende hij de impact van die verandering in beweeggedrag. “Je ziet daardoor heel mooi de grote waarde van sport en bewegen. Maar als je dit afzet tegenover de schade die het coronavirus de afgelopen weken heeft veroorzaakt, word je ook weer bescheiden”, zegt Schoemaker.

Zijn onderzoek laat zien dat de maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus ook grote gevolgen hebben gehad op het sport en beweeggedrag. Voor de eerste zes weken dat de maatregelen golden is daarmee ruim 1,41 miljard euro verloren gegaan doordat de kwaliteit van leven achteruitging en de zorgkosten toenamen. Omdat er ook mensen meer gingen bewegen en sporten werd ook ruim 481 miljoen euro gerealiseerd. Dat betekent een nettoresultaat van -929 miljoen euro, oftewel 155 miljoen euro per week.

Impact versoepeling

Schoemaker heeft ook gekeken naar de impact van de versoepeling van de maatregelen. “Volgens ons onderzoek mogen versoepelingen niet meer dan 380 sterfgevallen per week veroorzaken. Wanneer dat wel het geval is, dan zijn we als samenleving erbij gebaat dat de maatregelen weer aangescherpt worden omdat dan de gezondheid impact van de overledenen die van de sporters overstijgt.”

De onderzoekers komen tot deze 380 sterfgevallen per week doordat de waarde van sport en bewegen voor heel Nederland redelijk omvangrijk is. “Aan de andere kant zijn 380 sterfgevallen per week ook erg weinig”, vervolgt Schoemaker. “Met een netwerk van ruim 10 miljoen sporters, meer dan 24.000 verenigingen, veel persoonlijk contact, veel verplaatsing door heel Nederland bij wedstrijden en grotere verspreidingsrisico’s, is het ook een fijnmazig netwerk dat gemakkelijk het virus kan doorgeven. Bovendien dient dit afgezet te worden tegenover een situatie waarin geen maatregelen zouden worden genomen.” Volgens het RIVM zouden hierdoor 24.000 mensen, oftewel 4.000 mensen per week, op de IC terecht komen.

Stap voor stap

De versoepeling van de maatregelen rond sport en bewegen gaan stapsgewijs. Schoemaker heeft in zijn onderzoek daarom ook berekend wat elke stap aan gezondheidsimpact oplevert. Zo schat hij in dat het feit dat kinderen weer vanaf 28 april mogen sporten 32 miljoen euro per week gezondheidsimpact oplevert. Het opengaan van buitensport en zwembaden vanaf 11 mei levert 53 miljoen euro per week gezondheidsimpact op. Als de fitness en binnensport weer open kan zal dit 46 miljoen euro per week opleveren. Het openen van de fitness per 1 juni in plaats van 1 september zal in totaal ongeveer voor 580 miljoen euro aan gezondheidsimpact opleveren

Discussie losmaken

Schoemaker gaat in zijn onderzoek ervan uit dat iedereen geleidelijk weer terug zal keren in het oude beweegpatroon. Daar ligt in zijn ogen een belangrijke taak voor sportorganisaties. “Begeleid de voormalig actieven weer terug naar hun oude patroon en behoud de mensen die tijdens de maatregelen hun levensstijl hebben omgegooid om meer te bewegen en te sporten.” Bovenal vindt Schoemaker het belangrijk om met zijn onderzoek een discussie los te maken. “Sport en bewegen moeten we absoluut stimuleren, maar de risico’s die dit weer met zich meebrengt moeten we niet onderschatten. Ik hoop dat we met dit onderzoek dan ook vooral discussie over de waarde van sport en bewegen in tijden van het coronavirus doet oplaaien.”

Het volledige onderzoeksrapport is hier te vinden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: